Peacemaker — The WordPress Theme for Churches

Algemeen

De Christelijk Gemengde Zangvereniging “De Lofstem” is opgericht op 19 oktober 1919. Het is de langst bestaande zangvereniging van Laren. In 2019 hopen we ons 100 jarig jubileum te vieren.

“De Lofstem” heeft door de jaren heen bij velen de liefde voor het zingen gestimuleerd.

Ons repertoire is veelzijdig. We zingen zowel geestelijke als ook andere liederen van klassiek tot modern. Naast het serieus oefenen om het niveau zo goed mogelijk op peil te houden, wordt er ook veel waarde gehecht aan gezelligheid en betrokkenheid naar elkaar.

“De Lofstem” geeft jaarlijks een concert voor donateurs en andere belangstellenden. Daarnaast werkt het koor mee aan kerstconcerten, aan korenavonden, zingt in bijzondere kerkdiensten en treedt op in verzorging- en verpleeghuizen. “De Lofstem” is een actieve vereniging met trouwe leden waarvan velen al jaren lid zijn. Momenteel telt ons koor 24 leden.

“De Lofstem” kent een aantal commissies, die het bestuur ondersteunen bij haar bestuurstaak. Om de contributie betaalbaar te houden wordt er ieder jaar door de leden een oliebollenactie gehouden.

“De Lofstem” wordt ook financieel ondersteunt door haar donateurs.

Er wordt iedere maandagavond een repetitieavond gehouden in Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1 te Laren van 19.30 tot 21.30 uur. Heeft u zin om eens vrijblijvend een oefenavond bij te wonen, dan bent u van harte welkom!

“De Lofstem” is lid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond.

kzcb.nl